หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นายสุพัฒน์ กันสุข
นายก อบต.หนองกระเจา
โทร : 0812831023
 


 
นายสมบัติ อ่อนคูณ
รองนายก อบต.หนองกระเจา
โทร : 0848143560


 
นายเสนีย์ แหวนสุข
รองนายก อบต.หนองกระเจา
โทร : 0852737210
 


 
นายจิรศักดิ์ ธรรมวงศ์
เลขานุการนายก
โทร : 0818868152