หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นายสุพัฒน์ กันสุข
นายก อบต.หนองกระเจา
 


 
นายสมบัติ อ่อนคูณ
รองนายก อบต.หนองกระเจา


 
นางนภาพร เหลืองสุรภีสกุล
รองนายก อบต.หนองกระเจา
 


 
นายเสนีย์ แหวนสุข
เลนานุการ