หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นางสาวอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม
ปลัด อบต. หนองกระเจา
ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองกระเจา
โทร : 081-7851741
 


 

รองนายก อบต.หนองกระเจา


 

รองนายก อบต.หนองกระเจา
 


 

เลนานุการ