หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นางสาวอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม
ปลัด อบต. หนองกระเจา
ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองกระเจา
 


 

รองนายก อบต.หนองกระเจา


 

รองนายก อบต.หนองกระเจา
 


 

เลนานุการ