หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแสงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจาก ศูนย์ราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 48 กิโลเมตร มีพื้นที่ รับผิดชอบจำนวน 14 หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขตการปกครองพื้นที่ 121.445 ตารางกิโลเมตร (75,903 ไร่)
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
 
ตำบลหนองกระเจามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงจาก ทิศตะวันออกมาทาง ทิศตะวันตก ซึ่งมีสภาพพื้นดินสูงกว่า และมีสภาพพื้นดินต่ำกว่าตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยใหญ่ และทาง ทิศตะวันตกของตำบลจะเป็นที่ราบลุ่มติดเขตตำบลพิกุล
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย และอื่นๆ
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,058 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,937 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73

หญิง จำนวน 2,121 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27
จำนวนครัวเรือน 1,564 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 33.41 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
หลังคาเรือน
  1   บ้านหนองโก 231 238 269 180  
2   บ้านดงขุย 99 128 227 80
  3   บ้านดงขุย 70 64 134 45  
4   บ้านหนองยาว 42 68 110 41
  5   บ้านหนองข่อย 120 136 256 114  
6   บ้านศาลาตาปั่น 71 82 153 77
  7   บ้านหนองกุ่ม 235 247 482 171  
8   บ้านหนองแฟบ 148 159 307 129
  9   บ้านสระตาล 44 41 85 41  
10   บ้านหนองมะล้อ 183 179 362 134
  11   บ้านหนองโพธิ์ 173 193 366 136  
12   บ้านสันติสุข 249 262 511 197
  13   บ้านหนองเดื่อ 88 107 195 76  
14   บ้านหนองกุ่มทอง 184 217 401 143
    รวม 1,937 2,121 4,058 1,564
**สถิติประชากรและบ้าน พื้นที่ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 มกราคม 2566**