ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256379,38975,62088,370---------243,379
2562226,407417,039250,843199,742127,61470,45152,82855,87849,67949,43640,64146,3471,586,905
2561150,336335,669456,461346,434261,070200,770154,714119,85750,995111,204235,477461,0232,884,010
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,369,186
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   6,083,480
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี