ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 15 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562226,407417,039250,843199,742127,61470,45152,82855,87849,67949,43640,64121,0431,561,601
2561150,336335,669456,461346,434261,070200,770154,714119,85750,995111,204235,477461,0232,884,010
256017,89239,43377,79185,14283,47989,37791,498130,76894,51769,54980,49282,890942,828
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2559   426,358
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,814,797
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี