หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 

 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ 10 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ 10 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ 10 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ ๑,๘,๑o,๑๑,๑๓ ตำบลหนองกระเจา จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,9,12,14 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564- 31 ตุลาคม 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 ของโรงเรียนวัดหนองโกและ โรงเรียนบ้านดงขุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,9,12,14 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6