หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 

 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระเจา จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระเจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดหนองโก , โรงเรียนบ้านดงขุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมี - บ้านหนองโก รหัสทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง นว.ถ.119-33 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก ตำบลหนองกระเจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,416 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมี - บ้านหนองโก รหัสทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง นว.ถ.119-33 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก ตำบลหนองกระเจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมี - บ้านหนองโก รหัสทางหลวงท้องถิ่นรหัสสายทาง นว.ถ.119-33 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก ตำบลหนองกระเจา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลข 416 54 0014 จำนวน1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25