หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 

 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขยายถนนดิน หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 9 พร้อมเสริมดินหลังถนนสายหนองกุ่ม - สระตาล หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุ่มทอง - หมู่ที่ 9 บ้านสระตาล ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการลงหินคลุก (เสริมหินคลุกผิวจราจร) ถนนสายศาลาแดง - แยกหนองแขม หมู่ที่ 11 บ้านหนองเดื่อ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการลงหินคลุก (เสริมหินคลุกผิวจราจร) ถนนสายหนองไผ่ล้อม - หนองมะล้อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะล้อ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการลงหินคลุก (เสริมหินคลุกผิวจราจร) ถนนสายหนองมะล้อ - บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างโครงก่อสร้างประตูน้ำเปิด - ปิด บริเวณแยกปากคลองดงขุย - หนองแก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง ผ้าผูกและหญ้าเทียมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย ประจำปี 2565 เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย ประจำปี 2565 เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19