หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 

 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัตถุดิบ โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อกระดาษการ์ดสีขาวขอบทอง จำนวน 1 รีม (50 แผ่น) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัติยราชนารี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วม ในหมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระเจา เนื่องจากคันดินสไล้ด์บริเวณถนนประตูน้ำคลองอ้ายแรม กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 10 เมตร หลังน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างขอวางท่อระบายน้ำเพิ่บริเวณ หมู่ที่ 12 บ้าน นายดำเนิน เป็นสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วม ในหมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระเจา เนื่องจากคันดินสไล้ด์บริเวณถนนประตูน้ำคลองอ้ายแรม กว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 10 เมตร หลังน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่ที่ 8 ตำบลหนองกระเจา เนื่องจากถนนสายคลองอ้ายแรม บ้านนายสุนัน ขจรจิตร และ ถนนสายบ้านนายโพธิ์ สุขห่วง เป็นหลุมเป็นบ่อหลังจากน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเข้าบ้านหนองข่อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองข่อย ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [ 1 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36