หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นางสรัญชนา กันสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 11
กำนัน ตำบลหนองกระเจา
โทร : 0811820595
 
 


นายไพรสัน สาวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1
โทร : 0872072472


นางทิพย์วรรณ อินทร์สุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2
โทร : 0873088161


นายเจริญ รักคำมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3
โทร : 0813245867


นายนิพนธ์ แสงพายัพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4
โทร : 0886845787


นายกิตติศักดิ์ เปลี่ยนพัด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่5
โทร : 0971172765


นส.สมัย นุชดารา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6
โทร : 0898390444


นายสงวน บุญกันหา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7
โทร : 0909091730


นายไพฑูรย์ นาคะสุทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8
โทร : 0895646845


นายชาญชัย บุญทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9
โทร : 0881465914