หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
.นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์
กำนัน
 
 


นางสรัญชณา กันสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11


นายยอดชาย กระหล่ายพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12


นางราตรี นามเสนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13


นายสมเจตน์ เสาร์แสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่14