หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นายสมคิด สลับศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 14
ประธานสภา อบต.หนองกระเจา
โทร : 0967735037
 


 
นายสำเนียง โสภา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
รองประธานสภา อบต.หนองกระเจา
โทร : 0872123463


 
นายวีระวุฒิ วงษ์จินดา
ส.อบต. หมู่ที่ 5
เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจา
โทร : 0810408263
 
 


นายทนงศักดิ์ จำปางาม
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0868417925


นายประดิษฐ์ ยาหอม
ส.อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0840950539


นางพินิจ ละอองศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0653389639


นางบุญนาค ชำนาญเพชร
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0652613606


นายวันชัย บุศรา
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0942613606


นายวิรุณ มีสุข
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0871995024