หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
นางวนิดา จันทร์ไพแสง
ประธานสภา อบต.หนองกระเจา
 


 
นายสมบัติ อ่อนคูณ
รองประธานสภา อบต.หนองกระเจา


 
ว่าง
เลขานุการสภา อบต.หนองกระเจา
 
 


นายสุนัน โสภา
สมาชิกสภา อบต.หนองกระเจา หมู่ที่ 1


นายบรรเทิง เข็มกลัด
สมาชิกสภา อบต.หนองกระเจา หมู่ที่ 1


นายสำเริง เอกทัศน์
สมาชิกสภา อบต.หนองกระเจา หมู่ที่ 2


นายทนงศักดิ์ จำปางาม
สมาชิกสภา อบต.หนองกระเจา หมู่ที่ 2


นายประดิษฐ์ ยาหอม
สมาชิกสภา อบต.หนองกระเจา หมู่ที่ 3


นางพุดทา คำกาง
สมาชิกสภา อบต.หนองกระเจา หมู่ที่ 3