หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
19 เมษายน 2564 อบต.หนองกระเจา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองกระเจา ร่วมกับ ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมใจจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ วัดหัวกระทุ่ม ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ [ 19 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวอุไรวรรณ นุ่มนิ่ม ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา และ นางสาวสุพรรษา อ่ำทิม หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ตำบลหนองกระเจา ณ วัดเนินตะโก [ 27 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 144
 
 
     


 
วันที่ 18 กันยายน 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา [ 18 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 137
 


 
วันที่ 17 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา [ 18 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 138
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 15