หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป พ.ศ.2564  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2563 เวลา 10.19 น. โดย คุณ นัตพงค์ เยี่ยมนิยม

ผู้เข้าชม 13 ท่าน