หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 
วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ใด้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ควมารู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid )และการจัดทำหน้ากากนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง พร้อมเรียนเชิญนายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานพิธีในโครงการอบรม ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.บ้านสันติสุข รพ.สต.บ้านหนองโก อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมประมาณ 120 คน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 10.37 น. โดย คุณ นัตพงค์ เยี่ยมนิยม

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
1
ลำดับภาพที่ 1/15
2
ลำดับภาพที่ 2/15
3
ลำดับภาพที่ 3/15
4
ลำดับภาพที่ 4/15
5
ลำดับภาพที่ 5/15
6
ลำดับภาพที่ 6/15
7
ลำดับภาพที่ 7/15
8
ลำดับภาพที่ 8/15
9
ลำดับภาพที่ 9/15
10
ลำดับภาพที่ 10/15
11
ลำดับภาพที่ 11/15
12
ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X