หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 
วันที่ 18 กันยายน 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 10.57 น. โดย คุณ นัตพงค์ เยี่ยมนิยม

ผู้เข้าชม 137 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
1
ลำดับภาพที่ 1/20
2
ลำดับภาพที่ 2/20
3
ลำดับภาพที่ 3/20
4
ลำดับภาพที่ 4/20
5
ลำดับภาพที่ 5/20
6
ลำดับภาพที่ 6/20
7
ลำดับภาพที่ 7/20
8
ลำดับภาพที่ 8/20
9
ลำดับภาพที่ 9/20
10
ลำดับภาพที่ 10/20
11
ลำดับภาพที่ 11/20
12
ลำดับภาพที่ 12/20
13
ลำดับภาพที่ 13/20
14
ลำดับภาพที่ 14/20
15
ลำดับภาพที่ 15/20
16
ลำดับภาพที่ 16/20
17
ลำดับภาพที่ 17/20
18
ลำดับภาพที่ 18/20
19
ลำดับภาพที่ 19/20
20
ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X