หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายนายเฉลิม ขันข้าว ราษฎร หมู่ 11 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนี้ นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง กาชาดอำเภอชุมแสง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แม่บ้านมหาดไทย มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ผู้ชำนาญการประจำตัว สส.สัญญา นิลสุพรรณ สนับสนุนเงินซ่อมแซมบ้าน 10,000 บาท สาธารณสุขอำเภอชุมแสง 1,000 บาท นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกระเจามอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา มอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม บะหมี่ ข้าวสาร เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับเงินช่วยเหลือประชาชน จำนวน 49,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ หากชื่อท่านใดตกหล่น หรือมิได้เอ่ยนามมา ต้องขอโทษมา ณ ที่นี้ด้วย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 11.04 น. โดย คุณ นัตพงค์ เยี่ยมนิยม

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/30

ลำดับภาพที่ 2/30

ลำดับภาพที่ 3/30

ลำดับภาพที่ 4/30

ลำดับภาพที่ 5/30

ลำดับภาพที่ 6/30

ลำดับภาพที่ 7/30

ลำดับภาพที่ 8/30

ลำดับภาพที่ 9/30

ลำดับภาพที่ 10/30

ลำดับภาพที่ 11/30

ลำดับภาพที่ 12/30

ลำดับภาพที่ 13/30

ลำดับภาพที่ 14/30

ลำดับภาพที่ 15/30

ลำดับภาพที่ 16/30

ลำดับภาพที่ 17/30

ลำดับภาพที่ 18/30

ลำดับภาพที่ 19/30

ลำดับภาพที่ 20/30

ลำดับภาพที่ 21/30

ลำดับภาพที่ 22/30

ลำดับภาพที่ 23/30

ลำดับภาพที่ 24/30

ลำดับภาพที่ 25/30

ลำดับภาพที่ 26/30

ลำดับภาพที่ 27/30

ลำดับภาพที่ 28/30

ลำดับภาพที่ 29/30

ลำดับภาพที่ 30/30
<<
>>
X