หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 16.18 น. โดย คุณ นัตพงค์ เยี่ยมนิยม

ผู้เข้าชม 27 ท่าน