หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567  
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา
เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ประกาศให้ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2565 เวลา 20.48 น. โดย คุณ นัตพงค์ เยี่ยมนิยม

ผู้เข้าชม 84 ท่าน