หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งสำเนาประกาศอำเภอชุมแสงฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5 พฤศจิกายน 2563  9 ก.ค. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งสำเนาประกาศอำเภอชุมแสงฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3 สิงหาคม 2563  9 ก.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งสำเนาประกาศอำเภอชุมแสงฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2563  9 ก.ค. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งสำเนาประกาศอำเภอชุมแสงฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563  9 ก.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง แจ้งคืนเงินประกันสัญญาเงินสด  24 พ.ค. 2564 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564  10 ก.พ. 2564 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล  15 ม.ค. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  12 ม.ค. 2564 200
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  6 ม.ค. 2564 156
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  29 ธ.ค. 2563 135
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16