หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564  10 ก.พ. 2564 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล  15 ม.ค. 2564 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  12 ม.ค. 2564 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  6 ม.ค. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  29 ธ.ค. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจาเรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกระเจา  17 พ.ย. 2563 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  15 ต.ค. 2563 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  14 ต.ค. 2563 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  12 ต.ค. 2563 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  13 ส.ค. 2563 99
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15