หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์พระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   2 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง   6 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   4 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง   10 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )   1 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30 ก.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระตาล - หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รายงานแสดงรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562   9 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   28 ส.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระตาล หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23 ส.ค. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11