หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์  6 ธ.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบาิหารส่วนตำบลหสองกระเจา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2565   29 พ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน แระเภทบริหารงานทั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทปฏิบัติการ  28 พ.ย. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองกระเจา  28 พ.ย. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567  18 ต.ค. 2565 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  10 ต.ค. 2565 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  12 ก.ค. 2565 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565  16 มิ.ย. 2565 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)  18 เม.ย. 2565 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)  1 ก.พ. 2565 199
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18