หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองกระเจา  17 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ ขนาด 5 ฟุต สำนักปลัด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  12 มิ.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ของส่วนกลาง ประเภท รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 4947 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562  11 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  11 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  5 มิ.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14