หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องรายงานแสดงรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ 2563   5 มี.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป พ.ศ.2564  19 ก.พ. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  12 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องรายงานแสดงรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563   7 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องรายงานแสดงรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562  8 ม.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบหสมเด็จพระเจ้าอยู่หั่ว และสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราขาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕ู๖๒ ณ วัดหนองโก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา อำอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  18 ธ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง  9 ธ.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) อบต.หนองกระเจา จังหวัดนครสวรรค์  9 ธ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์พระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  2 ธ.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง  6 พ.ย. 2562 8
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 14