หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทับกฤชใต้      27 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ      27 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทต.โกรกพระ   ดำเนินการล้างตลาดสดวัดโกรกพระใต้ เพื่อความสะอาดและความสวยงามและลดฝุ่นละอองในเขตพื้นที่บริเวณตลาดสดวัดโกรกพระใต้   27 ม.ค. 2565 17
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 311 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 ม.ค. 2565 1
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 310 เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการจัดตั้ง Community Isolation และ Home Isolation   27 ม.ค. 2565 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 309 เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)   27 ม.ค. 2565 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 308 เรื่อง การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย   27 ม.ค. 2565 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 307 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   27 ม.ค. 2565 0
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 297 เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับวัคซีนโควิด - 19   27 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองตางู   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   27 ม.ค. 2565 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10,167