หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พฤษภาคม-2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-เมษายน-2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-สิงหาคม-2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-มีนาคม-2562 (1) [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-มิถุนายน-2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-มกราคม-2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-พฤศจิกายน-2561 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ธันวาคม-2561 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ตุลาคม-2561 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2