หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 

 
 
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำนินงาน [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
การสรรหาการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน กำหนดการปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล และเพิ่มค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งที่มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 99  
 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคคลในหน่วยงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 104  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
การบรรจุแต่งตั้ง [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2