หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 

 
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศข้อจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)