หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 

 
 
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา [ 18 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
แนวทางการปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Dos and Don)และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ No Gift Policy [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do and Don [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)