หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
 

E-service ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(สำนักงานปลัด)


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(กองคลัง)


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(กองช่าง)


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ


แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ


แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอนดัดแปลง


คู่มือการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คู่มือการเสียภาษีป้าย


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 
  (1)