หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
ชาวบ้านในตำบลหนองกระเจา มีวิถีชิวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ตามปรัชญาของในหลวง ชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกัน อยู่กันอย่างเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหลี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน

ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 9 แห่ง คือ

วัดหนองโก หมู่ที่ 1

วัดดงขุย หมู่ที่ 3

วัดหนองยาว หมู่ที่ 4

วัดหัวกระทุ่ม หมู่ที่ 5

วัดหนองกระเจา หมู่ที่ 6

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 8

วัดสระตาล หมู่ที่ 9

วัดมงคลสุจริตธรรม หมู่ที่ 11

วัดหนองกุ่มทอง หมู่ที่ 14
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 12
อัตราการมีส้วมราดน้ำใช้ จำนวนอัตราร้อยละ 100
 
           

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
(ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6)
จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านดงขุย
 
โรงเรียนบ้านหนองโพลง
 
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.
(ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านหนองโก

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน
    จำนวน 14 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ที่ทำการ อบต.หนองกระเจา)
    จำนวน 1 แห่ง
 
   
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ พระครู บัญญัติ แห่งวัดหนองกุ่มทอง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีกวน “ข้าวทิพย์” หรือ “ข้าวมธุปายาส” คือการหุงด้วยน้ำนมโคสด ที่นางสุชาดาได้นำมาถวาย พระสมณโคดม (พระพุทธเจ้า) หลังทรงเลิกบำเพ็ญทุกข์กิริยา ซึ่งได้รับไว้และทรงฉันท์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และวันนั้นก็ได้สำเร็จโพธิญาณเป็น พระอรหันต์

งานประเพณีกำฟ้า ตำบลหนองกระเจา มีประเพณีกำฟ้าที่สืบทอดมาเป็นเวลานานแล้วของชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านดงขุย ซึ่งทุกปีจะตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 โดยเป็นประเพณีดั้งเดิมของลาวพรวน จากลพบุรี อพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านดงขุย ซึ่งจะมีการเผาข้าวหลาม ภายในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนและนำมากองรวมกันให้ สูง ๆ ในงานจะมีมหรสพมากมาย มีการปิดทอง ไหว้พระ ในวันรุ่งเช้าจะมีพิธีทางศาสนา คือ การทำบุญชาวบ้านจะนำข้าวหลามมาทำบุญ