หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810387021
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าที่ ร.ท.อนุรักษ์ ทัพวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0819724201
นางน้ำทิพย์ ชาบัวน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0815324973
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก