หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810387021
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธณวรรธณ์ พรหมมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา
โทร : 0813865585


ว่าที่ ร.ท.อนุรักษ์ ทัพวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0819724201


นางน้ำทิพย์ ชาบัวน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0815324973


นายมานพ ม่วงเมือง
นายช่างโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0931518954