หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
จ่าสิบตำรวจสมโภชน์ แก้วทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0918428813
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0988978641


นางสาวสุพรรษา อ่ำทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0625632293


นางน้ำทิพย์ ชาบัวน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมานพ ม่วงเมือง
นายช่างโยธาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง