หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 


 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
ว่าง
รองปลัด อบต.หนองกระเจา
 
สำนักปลัด
 


 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรรณราย สินสวาท
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นาง วิภารัตน์ ชุติพานิชเทศก์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายยิ่งพจน์ ป้อมกระสันต์
เจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณีรนุช โวอุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ่างประจำ)


นายนารถ ถนัดการยิง
นักการ