หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
ศูนย์เรียนรู้เศรธฐกิจพอเพียง  (จังหวัด )
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
1
ลำดับภาพที่ 1/26
2
ลำดับภาพที่ 2/26
3
ลำดับภาพที่ 3/26
4
ลำดับภาพที่ 4/26
5
ลำดับภาพที่ 5/26
6
ลำดับภาพที่ 6/26
7
ลำดับภาพที่ 7/26
8
ลำดับภาพที่ 8/26
9
ลำดับภาพที่ 9/26
10
ลำดับภาพที่ 10/26
11
ลำดับภาพที่ 11/26
12
ลำดับภาพที่ 12/26
13
ลำดับภาพที่ 13/26
14
ลำดับภาพที่ 14/26
15
ลำดับภาพที่ 15/26
16
ลำดับภาพที่ 16/26
17
ลำดับภาพที่ 17/26
18
ลำดับภาพที่ 18/26
19
ลำดับภาพที่ 19/26
20
ลำดับภาพที่ 20/26
21
ลำดับภาพที่ 21/26
22
ลำดับภาพที่ 22/26
23
ลำดับภาพที่ 23/26
24
ลำดับภาพที่ 24/26
25
ลำดับภาพที่ 25/26
26
ลำดับภาพที่ 26/26
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์เรียนรู้เศรธฐกิจพอเพียง
 
ที่ตั้ง :
 
ข้อมูล : สุพจน์ โคมณี...ปราชญ์พอเพียงเพื่อเกษตรกรให้เพียงพอ
การที่จะเสาะแสวงหาเกษตรกรสักคนหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพการเกษตรด้วยลำแข้งของตนเอง แล้วยังเอื้อเฟื้อความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงไปแบ่งปันเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเอง ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้บนภาวะของความไม่แน่นอน
 
 
ผู้เข้าชม 1480 ท่าน