หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระเจา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
มีไฟฟ้าใช้จำนวน 1,397 หลังคาเรือน ทั้ง 14 หมู่บ้าน แต่ไฟฟ้าริมทาง สาธารณะในหมู่บ้านส่วนมากยังไม่มี

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
  (หมู่ที่ 3 , 4 , 6 และหมู่ที่ 13 ยังไม่มีประปาหมู่บ้าน )
 

ปั้มหลอด จำนวน 6 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 40 แห่ง

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1,862 คน

อสม. จำนวน 70 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 196 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 98 คน
 
         
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 ตู้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองโก จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 2 บ้านดงขุย จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 3 บ้านดงขุย จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุ่ม จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะล้อ จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 11 บ้านเนินตะโก จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 13 บ้านหนองเดื่อ จำนวน 1 ตู้

หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุ่มทอง จำนวน 1 ตู้
 
   

มีเส้นทางคมนาคมครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เป็นเขตติดต่อระหว่าง ตำบล อำเภอ และจังหวัดข้างเคียง เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ เกษตรกรรรมขนาดใหญ่ สามารถขนถ่ายสินค้าได้สะดวกอันเนื่องมาจากมีเส้นทางหลวง อำเภอชุมแสงถึงหนองบัวผ่านตลอด

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่และรับจ้างเป็นหลัก ทำให้สามารถรองรับแรงงานจากชุมชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ประชาชนยังมี ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยม มีฐานะปานกลางสามารถส่งบุตรหลาน ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา