หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
 
อบรมจริยธรรม  151 2 9 พ.ค. 2564
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต.  336 1 23 เม.ย. 2564
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์   260 1 23 เม.ย. 2564
ขอสอบถามเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ  92 1 21 เม.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์รถน้ำดับฝุ่นสนามกีฬา อบต.หนองกระเจา  140 1 4 มี.ค. 2564
การจ่ายเงินเดือนผู้ป่วยโรคเอดส์  333 1 6 ส.ค. 2563
  (1)