หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกระเจา
 
 
 
 

 
 
อบรมจริยธรรม  277 2 9 พ.ค. 2564
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต.  482 1 23 เม.ย. 2564
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์   393 1 23 เม.ย. 2564
ขอสอบถามเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ  165 1 21 เม.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์รถน้ำดับฝุ่นสนามกีฬา อบต.หนองกระเจา  216 1 4 มี.ค. 2564
การจ่ายเงินเดือนผู้ป่วยโรคเอดส์  411 1 6 ส.ค. 2563
  (1)